do góry...
stowarzyszenie nowości regulamin
Szanowni Sąsiedzi, Jestem - tak jak Państwo, właścicielką nieruchomości w Osiedlu Zielona… Nasza sytuacja prawna w dniu dzisiejszym jest następująca: - na pierwszy rzut oka jesteśmy OSIEDLEM, ponieważ domy zostały zaprojektowane i zbudowane jako jedna inwestycja w określonym porządku – zwróciliśmy się do Urzędu Dzielnicy z zapytaniem w tej sprawie. Oczekujemy na odpowiedź jednoznacznie wyjaśniająca kwestię. W sensie osobowości prawnej każdy z nas ma własną księgę wieczystą z prawem własności nieruchomości. Mamy także udział w nieruchomości wspólnej czyli WSPÓŁWŁASNOŚĆ. Płacimy podatek gruntowy za ziemię i podatek od nieruchomości za budynek. Z pewnością jesteśmy zbiorowiskiem domów, zbudowanych po sąsiedzku… - nie jesteśmy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ, ponieważ ani deweloper, ani Mieszkańcy nie zawiązali wspólnoty kilkanaście lat temu, gdy większość z nas zaczynała tu mieszkać. W przypadku wspólnoty wymagane jest uczestnictwo wszystkich Mieszkańców, co nie wydaje się obecnie prawdopodobne do przeprowadzenia . - nie jesteśmy jeszcze STOWARZYSZENIEM, ponieważ prace nad założeniem stowarzyszenia dopiero trwają. Będę Państwa namawiała do licznego przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona, wziąwszy pod uwagę poniższe argumenty. Aby ogarnąć funkcjonowanie zbiorowiska domów od strony „technicznej” cyklicznie wybieramy społeczny Komitet Zarządzający, który działa na mocy naszego upoważnienia. Od tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Mamy nadzór nad oświetleniem, sprzątaniem uliczek, ochroną z Solidu, robione są naprawy i konserwacje urządzeń stacji wody, a także są podejmowane działania w przypadku doraźnych awarii . Jest zawarta umowa z ZAN – administratorem nieruchomości, który nadzoruje prace i usługi. Comiesięczna opłata pokrywa wydatki, związane z funkcjonowaniem osiedla. Jednakże jako GRUPA PRYWATNYCH OSÓB nie jesteśmy traktowani poważnie przez instytucje zewnętrzne , wobec których możemy występować wyłącznie jako indywidualni właściciele. Pojedynczy głos – nawet najbardziej słuszny i uzasadniony – jest słaby! W Urzędzie Dzielnicy, w MPWiK, w PGNiG - są podejmowane decyzje nas dotyczące np. o podłączeniu do kanalizacji i do wodociągu, o dostępie do drogi publicznej, w przyszłości o podłączeniu gazu… Na dzień dzisiejszy – ze względu na brak dostępu do drogi publicznej - będą to we wszystkich wymienionych przypadkach decyzje odmowne. Gdy budowano nasze domy pod koniec lat 90-tych, JW. Construction uzyskało pozwolenie na budowę (1) wykazując dostęp do drogi publicznej czyli do ul. Insurekcji i od tej strony zabezpieczano wjazd techniczny na budowę. Zasadne jest pytanie jak to wykazano , ponieważ ul. Insurekcji posiadała statut drogi publicznej tylko na odcinku przylegającym do zewnętrznego płotu osiedla – pozostałe jej odcinki to były i nadal są grunty prywatne, własności mieszane, dukt leśny… itp. (2) w Decyzji o warunkach zabudowy był warunek zabezpieczenia dojazdu do osiedla Mieszkańcom i tzw. służbom miejskim od strony ul. Mehoffera. Dojazd stały nie został zabezpieczony – JW. Construction nie zrobiło drogi docelowej, a tzw. nadzór z Urzędu Dzielnicy odebrał osiedle „nie zauważając” tego braku… dziś po stronie Urzędu nikt stara się o tym nie pamiętać. W 2002 naszym domom nadano nowe adresy – od ul. Mehoffera. Gdy w 2006 zmieniono interpretację przepisów o drogach publicznych, zmieniono też status całej ul. Insurekcji. Władze dzielnicy przeszły nad tym do porządku dziennego i nie podjęły żadnych działań, aby nasze osiedle zachowało dostęp do drogi publicznej. Utraciwszy dostęp do drogi publicznej staliśmy się „zieloną wyspą” w samym środku gruntów prywatnych! … na dobrą sprawę drogę z płyt betonowych powinno się zdemontować, bo jest to droga tymczasowa położona na gruncie prywatnym – bez służebności gruntu, bez dzierżawy, bez prawa do użytkowania… Po prostu dobra wola obecnych właścicieli gruntu – w tym nieistniejącej spółki TBM Batory sp. zoo, mającej udziały w działce 11/1 od strony Mehoffera i Lidzbarskiej ! Warto będzie zapytać JW. Construction o te udziały, bo majątek nie rozpływa się w powietrzu. Nikt (!) nie interesuje się sytuacją prawną gruntów pod ulicami wewnętrznymi między domami ,a ich stan prawny jest rezultatem zaniedbań JW. Construction. Wg mapy własności mamy tu grunty miasta, Skarbu Państwa i JW. Construction czyli współwłasności – istny galimatias! JW. Construction nie przekazało tych gruntów miastu. Dziś mało kto z nas interesuje się możliwością podłączenia do kanalizacji i wodociągu, bo powoli traciliśmy nadzieję na te dobra, choć inwestycje są planowane w naszej okolicy w niedalekiej przyszłości przez MPWiK. Przy obecnym stanie prawnym dróg wewnętrznych i braku dostępu do drogi publicznej jesteśmy z nich wykluczani - tego rodzaju inwestycje miejskie prowadzi się z reguły na gruntach państwowych, a na pewno przy dostępie do drogi publicznej. Jeżeli obecni właściciele nieruchomości w Osiedlu Zielona uznają, że – ze względu na fakt, że wiele lat korzystali z szamba i osiedlowego ujęcia wody, nie będą i obecnie zainteresowani podłączeniem to sam brak takiej możliwości znacząco obniża wartość nieruchomości w przyszłości. Czy sądzicie Państwo, że opłata osiedlowa to wszystko, co powinniśmy robić w tej sytuacji? Czy sądzicie Państwo, że lepiej TEGO tematu – np. drogi i kanalizacji - nie ruszać, że po nas choćby potop… ? No cóż, możemy nadal czekać bezczynnie, ale wraz z rozbudową Białołęki, tereny w Choszczówce zyskują na rynkowej atrakcyjności – w końcu pojawią się próby sprzedaży gruntu od strony ul. Mehoffera i od ul. Lidzbarskiej… to wtedy nawet żegnaj drogo z płyt betonowych! Od lat MPWiK deklaruje gotowość do inwestycji kanalizacyjnej w naszym rejonie, o ile włodarze dzielnicy znajdą i przeznaczą na ten cel niewielką działkę – chodzi o pompownię ścieków. Wtedy można podłączyć ok. 100 domów do kanalizacji czyli my plus okolica. Dziś niezbędnym warunkiem jest przywrócenie nam dostępu do drogi publicznej. W tej sytuacji, ponieważ powinniśmy uporządkować NASZE SPRAWY, gorąco namawiam Państwa do przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Jolanta Krauzowicz, ul. Mehoffera 162 K Przewodnicząca Komitetu Zarządzającego INFORMACJA OD STOWARZYSZENIA (w organizacji, 2016 04 22) Szanowni Państwo, Państwa deklaracje dotarły do nas - bardzo się cieszymy, że chcecie razem z nami powalczyć o wspólne sprawy osiedlowe! Uprzejmie proszę o potwierdzenie mailem, że jesteśmy w kontakcie internetowym - bez Państwa odpowiedzi nie ma tej pewności. Jednocześnie zachęcam gorąco do odwiedzania strony www.osiedlezielona.pl - na bieżąco umieszczamy tam wiadomości dla Mieszkańców. Dotyczą one spraw aktualnych oraz tego, co planujemy - zarówno w pracach Komitetu Zarządzającego Osiedla Zielona jaki i Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Wszelkie Państwa uwagi, pomysły, propozycje prosimy wysyłać na nasze adresy mailowe lub przez formularz kontaktowy. Wszyscy Członkowie Komitetu Zarządzającego Osiedla Zielona sprawdzają pocztę na bieżąco. Mamy nadzieję na wpływanie kolejnych deklaracji od Mieszkańców, którzy przekonają się, że razem możemy więcej. Obecnie czekamy na potwierdzenie rejestracji Stowarzyszenia, co powinno nastąpić ok. 9 maja. Jeśli termin nie ulegnie zmianie to na 9 maja jestem umówiona z vice-burmistrzem Poddębniakiem w sprawie dostępu do drogi publicznej dla naszego osiedla. O rezultatach spotkania poinformuje Państwa na www.osiedlezielona.pl Pozdrawiam Jolanta Krauzowicz REJESTRACJA STOWARZYSZENIA "RAZEM OSIEDLE ZIELONA" (15.04.2016) W imieniu Członków Założycieli miło nam poinformować Państwa o złożeniu w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy kompletnych dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona – rejestracja powinna nastąpić ok. 9 maja 2016 roku. Po odebraniu zaświadczenia o rejestracji wystąpimy o nadanie numeru REGON i NIP – po uzyskaniu ich będziemy mogli podjąć pełnoprawną działalność. Aby jednak nie tracić czasu, przekazujemy do Państwa treść złożonego przy rejestracji regulaminu Stowarzyszenia i druk deklaracji członkowskiej - do wypełnienia dla zainteresowanych Mieszkańców. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba będąca właścicielem, współwłaścicielem, współmałżonkiem właściciela lub dzieckiem właściciela nieruchomości w Osiedlu Zielona. Członkowie stowarzyszenia, zamieszkujący wspólną nieruchomość, dysponują jednym głosem w głosowaniu. Dodatkowe druki deklaracji są do pobrania w wartowni. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy wrzucić do urny z kartonu, znajdującej się w budce ochrony. Prosimy o złożenie deklaracji do 10 maja br., aby po uzyskaniu zaświadczenia o rejestracji zwołać zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Jolanta Krauzowicz Przewodnicząca Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona Regulamin Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Razem dla Osiedla Zielona” I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE”RAZEM DLA OSIEDLA ZIELONA” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem” 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa 7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest JOLANTA KRAUZOWICZ. II. Cel i środki działania 8. Celem działania Stowarzyszenia jest OCHRONA PRAW I INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI OSIEDLA ZIELONA PRZY UL. JÓZEFA MEHOFFERA W WARSZAWIE. 9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 1) WSPÓŁPRACĘ I WZAJEMNĄ POMOC CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE CELU STOWARZYSZENIA 2) REPREZENTOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC WŁADZ M. ST. WARSZAWY I INNYCH PODMIOTÓW TRZECICH 3) ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CELEM PODEJMOWANIA UCHWAŁ DOT. REALIZACJI CELU Jolanta Krauzowicz (podpis Przedstawiciela)
do góry...
- OSIEDLE ZIELONA- RAZEM ŻYJE SIĘ ŁATWIEJ stowarzyszenie nowości regulamin
Szanowni Sąsiedzi, Jestem - tak jak Państwo, właścicielką nieruchomości w Osiedlu Zielona… Nasza sytuacja prawna w dniu dzisiejszym jest następująca: - na pierwszy rzut oka jesteśmy OSIEDLEM, ponieważ domy zostały zaprojektowane i zbudowane jako jedna inwestycja w określonym porządku – zwróciliśmy się do Urzędu Dzielnicy z zapytaniem w tej sprawie. Oczekujemy na odpowiedź jednoznacznie wyjaśniająca kwestię. W sensie osobowości prawnej każdy z nas ma własną księgę wieczystą z prawem własności nieruchomości. Mamy także udział w nieruchomości wspólnej czyli WSPÓŁWŁASNOŚĆ. Płacimy podatek gruntowy za ziemię i podatek od nieruchomości za budynek. Z pewnością jesteśmy zbiorowiskiem domów, zbudowanych po sąsiedzku… - nie jesteśmy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ, ponieważ ani deweloper, ani Mieszkańcy nie zawiązali wspólnoty kilkanaście lat temu, gdy większość z nas zaczynała tu mieszkać. W przypadku wspólnoty wymagane jest uczestnictwo wszystkich Mieszkańców, co nie wydaje się obecnie prawdopodobne do przeprowadzenia . - nie jesteśmy jeszcze STOWARZYSZENIEM, ponieważ prace nad założeniem stowarzyszenia dopiero trwają. Będę Państwa namawiała do licznego przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona, wziąwszy pod uwagę poniższe argumenty. Aby ogarnąć funkcjonowanie zbiorowiska domów od strony „technicznej” cyklicznie wybieramy społeczny Komitet Zarządzający, który działa na mocy naszego upoważnienia. Od tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Mamy nadzór nad oświetleniem, sprzątaniem uliczek, ochroną z Solidu, robione są naprawy i konserwacje urządzeń stacji wody, a także są podejmowane działania w przypadku doraźnych awarii . Jest zawarta umowa z ZAN – administratorem nieruchomości, który nadzoruje prace i usługi. Comiesięczna opłata pokrywa wydatki, związane z funkcjonowaniem osiedla. Jednakże jako GRUPA PRYWATNYCH OSÓB nie jesteśmy traktowani poważnie przez instytucje zewnętrzne , wobec których możemy występować wyłącznie jako indywidualni właściciele. Pojedynczy głos – nawet najbardziej słuszny i uzasadniony – jest słaby! W Urzędzie Dzielnicy, w MPWiK, w PGNiG - są podejmowane decyzje nas dotyczące np. o podłączeniu do kanalizacji i do wodociągu, o dostępie do drogi publicznej, w przyszłości o podłączeniu gazu… Na dzień dzisiejszy – ze względu na brak dostępu do drogi publicznej - będą to we wszystkich wymienionych przypadkach decyzje odmowne. Gdy budowano nasze domy pod koniec lat 90-tych, JW. Construction uzyskało pozwolenie na budowę (1) wykazując dostęp do drogi publicznej czyli do ul. Insurekcji i od tej strony zabezpieczano wjazd techniczny na budowę. Zasadne jest pytanie jak to wykazano , ponieważ ul. Insurekcji posiadała statut drogi publicznej tylko na odcinku przylegającym do zewnętrznego płotu osiedla – pozostałe jej odcinki to były i nadal są grunty prywatne, własności mieszane, dukt leśny… itp. (2) w Decyzji o warunkach zabudowy był warunek zabezpieczenia dojazdu do osiedla Mieszkańcom i tzw. służbom miejskim od strony ul. Mehoffera. Dojazd stały nie został zabezpieczony – JW. Construction nie zrobiło drogi docelowej, a tzw. nadzór z Urzędu Dzielnicy odebrał osiedle „nie zauważając” tego braku… dziś po stronie Urzędu nikt stara się o tym nie pamiętać. W 2002 naszym domom nadano nowe adresy – od ul. Mehoffera. Gdy w 2006 zmieniono interpretację przepisów o drogach publicznych, zmieniono też status całej ul. Insurekcji. Władze dzielnicy przeszły nad tym do porządku dziennego i nie podjęły żadnych działań, aby nasze osiedle zachowało dostęp do drogi publicznej. Utraciwszy dostęp do drogi publicznej staliśmy się „zieloną wyspą” w samym środku gruntów prywatnych! … na dobrą sprawę drogę z płyt betonowych powinno się zdemontować, bo jest to droga tymczasowa położona na gruncie prywatnym – bez służebności gruntu, bez dzierżawy, bez prawa do użytkowania… Po prostu dobra wola obecnych właścicieli gruntu – w tym nieistniejącej spółki TBM Batory sp. zoo, mającej udziały w działce 11/1 od strony Mehoffera i Lidzbarskiej ! Warto będzie zapytać JW. Construction o te udziały, bo majątek nie rozpływa się w powietrzu. Nikt (!) nie interesuje się sytuacją prawną gruntów pod ulicami wewnętrznymi między domami ,a ich stan prawny jest rezultatem zaniedbań JW. Construction. Wg mapy własności mamy tu grunty miasta, Skarbu Państwa i JW. Construction czyli współwłasności – istny galimatias! JW. Construction nie przekazało tych gruntów miastu. Dziś mało kto z nas interesuje się możliwością podłączenia do kanalizacji i wodociągu, bo powoli traciliśmy nadzieję na te dobra, choć inwestycje są planowane w naszej okolicy w niedalekiej przyszłości przez MPWiK. Przy obecnym stanie prawnym dróg wewnętrznych i braku dostępu do drogi publicznej jesteśmy z nich wykluczani - tego rodzaju inwestycje miejskie prowadzi się z reguły na gruntach państwowych, a na pewno przy dostępie do drogi publicznej. Jeżeli obecni właściciele nieruchomości w Osiedlu Zielona uznają, że – ze względu na fakt, że wiele lat korzystali z szamba i osiedlowego ujęcia wody, nie będą i obecnie zainteresowani podłączeniem to sam brak takiej możliwości znacząco obniża wartość nieruchomości w przyszłości. Czy sądzicie Państwo, że opłata osiedlowa to wszystko, co powinniśmy robić w tej sytuacji? Czy sądzicie Państwo, że lepiej TEGO tematu – np. drogi i kanalizacji - nie ruszać, że po nas choćby potop… ? No cóż, możemy nadal czekać bezczynnie, ale wraz z rozbudową Białołęki, tereny w Choszczówce zyskują na rynkowej atrakcyjności – w końcu pojawią się próby sprzedaży gruntu od strony ul. Mehoffera i od ul. Lidzbarskiej… to wtedy nawet żegnaj drogo z płyt betonowych! Od lat MPWiK deklaruje gotowość do inwestycji kanalizacyjnej w naszym rejonie, o ile włodarze dzielnicy znajdą i przeznaczą na ten cel niewielką działkę – chodzi o pompownię ścieków. Wtedy można podłączyć ok. 100 domów do kanalizacji czyli my plus okolica. Dziś niezbędnym warunkiem jest przywrócenie nam dostępu do drogi publicznej. W tej sytuacji, ponieważ powinniśmy uporządkować NASZE SPRAWY, gorąco namawiam Państwa do przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Jolanta Krauzowicz, ul. Mehoffera 162 K Przewodnicząca Komitetu Zarządzającego INFORMACJA OD STOWARZYSZENIA (w organizacji, 2016 04 22) Szanowni Państwo, Państwa deklaracje dotarły do nas - bardzo się cieszymy, że chcecie razem z nami powalczyć o wspólne sprawy osiedlowe! Uprzejmie proszę o potwierdzenie mailem, że jesteśmy w kontakcie internetowym - bez Państwa odpowiedzi nie ma tej pewności. Jednocześnie zachęcam gorąco do odwiedzania strony www.osiedlezielona.pl - na bieżąco umieszczamy tam wiadomości dla Mieszkańców. Dotyczą one spraw aktualnych oraz tego, co planujemy - zarówno w pracach Komitetu Zarządzającego Osiedla Zielona jaki i Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Wszelkie Państwa uwagi, pomysły, propozycje prosimy wysyłać na nasze adresy mailowe lub przez formularz kontaktowy. Wszyscy Członkowie Komitetu Zarządzającego Osiedla Zielona sprawdzają pocztę na bieżąco. Mamy nadzieję na wpływanie kolejnych deklaracji od Mieszkańców, którzy przekonają się, że razem możemy więcej. Obecnie czekamy na potwierdzenie rejestracji Stowarzyszenia, co powinno nastąpić ok. 9 maja. Jeśli termin nie ulegnie zmianie to na 9 maja jestem umówiona z vice-burmistrzem Poddębniakiem w sprawie dostępu do drogi publicznej dla naszego osiedla. O rezultatach spotkania poinformuje Państwa na www.osiedlezielona.pl Pozdrawiam Jolanta Krauzowicz REJESTRACJA STOWARZYSZENIA "RAZEM OSIEDLE ZIELONA" (15.04.2016) W imieniu Członków Założycieli miło nam poinformować Państwa o złożeniu w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy kompletnych dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona – rejestracja powinna nastąpić ok. 9 maja 2016 roku. Po odebraniu zaświadczenia o rejestracji wystąpimy o nadanie numeru REGON i NIP – po uzyskaniu ich będziemy mogli podjąć pełnoprawną działalność. Aby jednak nie tracić czasu, przekazujemy do Państwa treść złożonego przy rejestracji regulaminu Stowarzyszenia i druk deklaracji członkowskiej - do wypełnienia dla zainteresowanych Mieszkańców. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba będąca właścicielem, współwłaścicielem, współmałżonkiem właściciela lub dzieckiem właściciela nieruchomości w Osiedlu Zielona. Członkowie stowarzyszenia, zamieszkujący wspólną nieruchomość, dysponują jednym głosem w głosowaniu. Dodatkowe druki deklaracji są do pobrania w wartowni. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy wrzucić do urny z kartonu, znajdującej się w budce ochrony. Prosimy o złożenie deklaracji do 10 maja br., aby po uzyskaniu zaświadczenia o rejestracji zwołać zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Jolanta Krauzowicz Przewodnicząca Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona Regulamin Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Razem dla Osiedla Zielona” I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE”RAZEM DLA OSIEDLA ZIELONA” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem” 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa 7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest JOLANTA KRAUZOWICZ. II. Cel i środki działania 8. Celem działania Stowarzyszenia jest OCHRONA PRAW I INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI OSIEDLA ZIELONA PRZY UL. JÓZEFA MEHOFFERA W WARSZAWIE. 9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 1) WSPÓŁPRACĘ I WZAJEMNĄ POMOC CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE CELU STOWARZYSZENIA 2) REPREZENTOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC WŁADZ M. ST. WARSZAWY I INNYCH PODMIOTÓW TRZECICH 3) ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CELEM PODEJMOWANIA UCHWAŁ DOT. REALIZACJI CELU Jolanta Krauzowicz (podpis Przedstawiciela)
do góry...
- OSIEDLE ZIELONA- RAZEM ŻYJE SIĘ ŁATWIEJ stowarzyszenie nowości regulamin
Szanowni Sąsiedzi, Jestem - tak jak Państwo, właścicielką nieruchomości w Osiedlu Zielona… Nasza sytuacja prawna w dniu dzisiejszym jest następująca: - na pierwszy rzut oka jesteśmy OSIEDLEM, ponieważ domy zostały zaprojektowane i zbudowane jako jedna inwestycja w określonym porządku – zwróciliśmy się do Urzędu Dzielnicy z zapytaniem w tej sprawie. Oczekujemy na odpowiedź jednoznacznie wyjaśniająca kwestię. W sensie osobowości prawnej każdy z nas ma własną księgę wieczystą z prawem własności nieruchomości. Mamy także udział w nieruchomości wspólnej czyli WSPÓŁWŁASNOŚĆ. Płacimy podatek gruntowy za ziemię i podatek od nieruchomości za budynek. Z pewnością jesteśmy zbiorowiskiem domów, zbudowanych po sąsiedzku… - nie jesteśmy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ, ponieważ ani deweloper, ani Mieszkańcy nie zawiązali wspólnoty kilkanaście lat temu, gdy większość z nas zaczynała tu mieszkać. W przypadku wspólnoty wymagane jest uczestnictwo wszystkich Mieszkańców, co nie wydaje się obecnie prawdopodobne do przeprowadzenia . - nie jesteśmy jeszcze STOWARZYSZENIEM, ponieważ prace nad założeniem stowarzyszenia dopiero trwają. Będę Państwa namawiała do licznego przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona, wziąwszy pod uwagę poniższe argumenty. Aby ogarnąć funkcjonowanie zbiorowiska domów od strony „technicznej” cyklicznie wybieramy społeczny Komitet Zarządzający, który działa na mocy naszego upoważnienia. Od tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Mamy nadzór nad oświetleniem, sprzątaniem uliczek, ochroną z Solidu, robione są naprawy i konserwacje urządzeń stacji wody, a także są podejmowane działania w przypadku doraźnych awarii . Jest zawarta umowa z ZAN – administratorem nieruchomości, który nadzoruje prace i usługi. Comiesięczna opłata pokrywa wydatki, związane z funkcjonowaniem osiedla. Jednakże jako GRUPA PRYWATNYCH OSÓB nie jesteśmy traktowani poważnie przez instytucje zewnętrzne , wobec których możemy występować wyłącznie jako indywidualni właściciele. Pojedynczy głos – nawet najbardziej słuszny i uzasadniony – jest słaby! W Urzędzie Dzielnicy, w MPWiK, w PGNiG - są podejmowane decyzje nas dotyczące np. o podłączeniu do kanalizacji i do wodociągu, o dostępie do drogi publicznej, w przyszłości o podłączeniu gazu… Na dzień dzisiejszy – ze względu na brak dostępu do drogi publicznej - będą to we wszystkich wymienionych przypadkach decyzje odmowne. Gdy budowano nasze domy pod koniec lat 90-tych, JW. Construction uzyskało pozwolenie na budowę (1) wykazując dostęp do drogi publicznej czyli do ul. Insurekcji i od tej strony zabezpieczano wjazd techniczny na budowę. Zasadne jest pytanie jak to wykazano , ponieważ ul. Insurekcji posiadała statut drogi publicznej tylko na odcinku przylegającym do zewnętrznego płotu osiedla – pozostałe jej odcinki to były i nadal są grunty prywatne, własności mieszane, dukt leśny… itp. (2) w Decyzji o warunkach zabudowy był warunek zabezpieczenia dojazdu do osiedla Mieszkańcom i tzw. służbom miejskim od strony ul. Mehoffera. Dojazd stały nie został zabezpieczony – JW. Construction nie zrobiło drogi docelowej, a tzw. nadzór z Urzędu Dzielnicy odebrał osiedle „nie zauważając” tego braku… dziś po stronie Urzędu nikt stara się o tym nie pamiętać. W 2002 naszym domom nadano nowe adresy – od ul. Mehoffera. Gdy w 2006 zmieniono interpretację przepisów o drogach publicznych, zmieniono też status całej ul. Insurekcji. Władze dzielnicy przeszły nad tym do porządku dziennego i nie podjęły żadnych działań, aby nasze osiedle zachowało dostęp do drogi publicznej. Utraciwszy dostęp do drogi publicznej staliśmy się „zieloną wyspą” w samym środku gruntów prywatnych! … na dobrą sprawę drogę z płyt betonowych powinno się zdemontować, bo jest to droga tymczasowa położona na gruncie prywatnym – bez służebności gruntu, bez dzierżawy, bez prawa do użytkowania… Po prostu dobra wola obecnych właścicieli gruntu – w tym nieistniejącej spółki TBM Batory sp. zoo, mającej udziały w działce 11/1 od strony Mehoffera i Lidzbarskiej ! Warto będzie zapytać JW. Construction o te udziały, bo majątek nie rozpływa się w powietrzu. Nikt (!) nie interesuje się sytuacją prawną gruntów pod ulicami wewnętrznymi między domami ,a ich stan prawny jest rezultatem zaniedbań JW. Construction. Wg mapy własności mamy tu grunty miasta, Skarbu Państwa i JW. Construction czyli współwłasności – istny galimatias! JW. Construction nie przekazało tych gruntów miastu. Dziś mało kto z nas interesuje się możliwością podłączenia do kanalizacji i wodociągu, bo powoli traciliśmy nadzieję na te dobra, choć inwestycje są planowane w naszej okolicy w niedalekiej przyszłości przez MPWiK. Przy obecnym stanie prawnym dróg wewnętrznych i braku dostępu do drogi publicznej jesteśmy z nich wykluczani - tego rodzaju inwestycje miejskie prowadzi się z reguły na gruntach państwowych, a na pewno przy dostępie do drogi publicznej. Jeżeli obecni właściciele nieruchomości w Osiedlu Zielona uznają, że – ze względu na fakt, że wiele lat korzystali z szamba i osiedlowego ujęcia wody, nie będą i obecnie zainteresowani podłączeniem to sam brak takiej możliwości znacząco obniża wartość nieruchomości w przyszłości. Czy sądzicie Państwo, że opłata osiedlowa to wszystko, co powinniśmy robić w tej sytuacji? Czy sądzicie Państwo, że lepiej TEGO tematu – np. drogi i kanalizacji - nie ruszać, że po nas choćby potop… ? No cóż, możemy nadal czekać bezczynnie, ale wraz z rozbudową Białołęki, tereny w Choszczówce zyskują na rynkowej atrakcyjności – w końcu pojawią się próby sprzedaży gruntu od strony ul. Mehoffera i od ul. Lidzbarskiej… to wtedy nawet żegnaj drogo z płyt betonowych! Od lat MPWiK deklaruje gotowość do inwestycji kanalizacyjnej w naszym rejonie, o ile włodarze dzielnicy znajdą i przeznaczą na ten cel niewielką działkę – chodzi o pompownię ścieków. Wtedy można podłączyć ok. 100 domów do kanalizacji czyli my plus okolica. Dziś niezbędnym warunkiem jest przywrócenie nam dostępu do drogi publicznej. W tej sytuacji, ponieważ powinniśmy uporządkować NASZE SPRAWY, gorąco namawiam Państwa do przystąpienia do Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Jolanta Krauzowicz, ul. Mehoffera 162 K Przewodnicząca Komitetu Zarządzającego INFORMACJA OD STOWARZYSZENIA (w organizacji, 2016 04 22) Szanowni Państwo, Państwa deklaracje dotarły do nas - bardzo się cieszymy, że chcecie razem z nami powalczyć o wspólne sprawy osiedlowe! Uprzejmie proszę o potwierdzenie mailem, że jesteśmy w kontakcie internetowym - bez Państwa odpowiedzi nie ma tej pewności. Jednocześnie zachęcam gorąco do odwiedzania strony www.osiedlezielona.pl - na bieżąco umieszczamy tam wiadomości dla Mieszkańców. Dotyczą one spraw aktualnych oraz tego, co planujemy - zarówno w pracach Komitetu Zarządzającego Osiedla Zielona jaki i Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Wszelkie Państwa uwagi, pomysły, propozycje prosimy wysyłać na nasze adresy mailowe lub przez formularz kontaktowy. Wszyscy Członkowie Komitetu Zarządzającego Osiedla Zielona sprawdzają pocztę na bieżąco. Mamy nadzieję na wpływanie kolejnych deklaracji od Mieszkańców, którzy przekonają się, że razem możemy więcej. Obecnie czekamy na potwierdzenie rejestracji Stowarzyszenia, co powinno nastąpić ok. 9 maja. Jeśli termin nie ulegnie zmianie to na 9 maja jestem umówiona z vice-burmistrzem Poddębniakiem w sprawie dostępu do drogi publicznej dla naszego osiedla. O rezultatach spotkania poinformuje Państwa na www.osiedlezielona.pl Pozdrawiam Jolanta Krauzowicz REJESTRACJA STOWARZYSZENIA "RAZEM OSIEDLE ZIELONA" (15.04.2016) W imieniu Członków Założycieli miło nam poinformować Państwa o złożeniu w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy kompletnych dokumentów rejestracyjnych Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona – rejestracja powinna nastąpić ok. 9 maja 2016 roku. Po odebraniu zaświadczenia o rejestracji wystąpimy o nadanie numeru REGON i NIP – po uzyskaniu ich będziemy mogli podjąć pełnoprawną działalność. Aby jednak nie tracić czasu, przekazujemy do Państwa treść złożonego przy rejestracji regulaminu Stowarzyszenia i druk deklaracji członkowskiej - do wypełnienia dla zainteresowanych Mieszkańców. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba będąca właścicielem, współwłaścicielem, współmałżonkiem właściciela lub dzieckiem właściciela nieruchomości w Osiedlu Zielona. Członkowie stowarzyszenia, zamieszkujący wspólną nieruchomość, dysponują jednym głosem w głosowaniu. Dodatkowe druki deklaracji są do pobrania w wartowni. Wypełnioną i podpisaną deklarację prosimy wrzucić do urny z kartonu, znajdującej się w budce ochrony. Prosimy o złożenie deklaracji do 10 maja br., aby po uzyskaniu zaświadczenia o rejestracji zwołać zebranie Członków Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona. Jolanta Krauzowicz Przewodnicząca Stowarzyszenia Razem dla Osiedla Zielona Regulamin Stowarzyszenia Stowarzyszenie „Razem dla Osiedla Zielona” I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE”RAZEM DLA OSIEDLA ZIELONA” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem” 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz.1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa 7. Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest JOLANTA KRAUZOWICZ. II. Cel i środki działania 8. Celem działania Stowarzyszenia jest OCHRONA PRAW I INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI OSIEDLA ZIELONA PRZY UL. JÓZEFA MEHOFFERA W WARSZAWIE. 9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 1) WSPÓŁPRACĘ I WZAJEMNĄ POMOC CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE CELU STOWARZYSZENIA 2) REPREZENTOWANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOBEC WŁADZ M. ST. WARSZAWY I INNYCH PODMIOTÓW TRZECICH 3) ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA CELEM PODEJMOWANIA UCHWAŁ DOT. REALIZACJI CELU Jolanta Krauzowicz (podpis Przedstawiciela)
do góry...